• Vincent Weeber benoemd tot erelid op algemene ledenvergadering sv Longa’30.

    8 nov 2017 Beheerder
  • Op maandag 6 november vond de jaarlijkse ledenvergadering van de Lichtenvoordse voetbalclub plaats. De Longa-leden namen kennis nemen van het jaarverslag van de diverse bestuurscommissies en van het financiële verslag over het afgelopen seizoen. Aan de hand van penningmeester Erwin Holweg werd daarna inzicht verleend in de begrootte cijfers voor het komende én het daaropvolgende seizoen. Ook werd een toelichting gegeven op de voorstellen voor invoering van een VOG (verklaring omtrent gedrag) voor de trainers, leiders en overig kader.
    In het bestuur werd onder applaus en met een bloemetje afscheid genomen van Vincent Weeber (voorzitter van de seniorencommissie) en Johan Heutinck (voorzitter van de commissie communicatie en PR) die aftredend en niet meer herkiesbaar waren. Ook voorzitter Marcel Eekelder is regulier aftredend, maar hij knoopt er nog een jaar aan vast om zijn opvolger in te werken. Het bestuur heeft een profielschets voor de nieuwe voorzitter vastgesteld, op basis waarvan kandidaten zich tot eind dit jaar kunnen melden om deze zware maar mooie functie over te nemen.
    Vincent Weeber wordt in de seniorencommissie opgevolgd door John Domhof, die al een jaartje meeloopt om de kneepjes van het vak te leren. Weeber liep al tientallen jaren mee als voetballer, leider, scheidsrechter en in diverse bestuursfuncties, waarin hij liefst zes voorzitters meemaakte. Deze oude rot in het vak was echter compleet verrast toen hij van voorzitter Eekelder hoorde, dat hij vanwege zijn jarenlange grote inzet voor Longa’30 benoemd werd tot erelid van de vereniging, een titel die hem meer dan toekomt.