• Op zondag 7 januari liep De Treffer rond het middaguur vol met leden, donateurs en supporters van Longa '30 voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

  Aftredend voorzitter Marcel Eekelder heette alle aanwezigen hartelijk welkom en begon met het gezamenlijk herdenken van een zevental prominenten die de club het afgelopen jaar waren ontvallen. Dit betrof Harry Weijers, Henk Stevens, Riet Duyn, Richard Klein Goldewijk, Theo Elschot, Willy klein Hemmink en Jan Fukkink, waarvoor na een moment van stilte een bloemstuk werd gelegd bij het herdenkingsmonument.

  Hij keek ook terug op de nodige veranderingen vanuit de KNVB in het afgelopen seizoen, met de intrede van een nieuw spelsysteem en de zogenaamde wedstrijdapp. Positieve ontwikkelingen, waarbij hij bij de app wel kanttekeningen zette. In zijn ogen gaat het persoonlijke contact met een club hierdoor juist verloren en dat is op amateurgebied juist enorm belangrijk.

  Eekelder sprak vol trots over de prestaties van het eerste elftal dit seizoen. Het team van Erik Zandstra presteert boven verwachting met de koppositie in de eerste klasse. Verheugd kon hij melden dat het bestuur met de trainer uit Borne overeenstemming heeft bereikt over het verlengen van zijn contract met twee seizoenen. Iets waar beide partijen heel blij mee zijn.

  Verder ging hij in op de speculaties wie zijn eigen opvolger als voorzitter zal worden. In de persoon van Leo Groeneveld is een kandidaat voorzitter bereid gevonden om deze uitdaging aan te gaan. Mits zich vroegtijdig geen tegenkandidaten aandienen, zal hij vanaf februari mee gaan draaien om uiteindelijk tijdens de ALV in november officieel benoemd te worden.

  Het laatste officiële onderdeel van de nieuwjaarsreceptie werd gevormd door de huldiging van leden, die al tientallen jaren deel uit maken van de vereniging. Voor hun maar liefst 70-jarige lidmaatschap werden Tonnie Vrijdag en Jan Huinink gehuldigd. Bennie Wichman voor 60 jaar, Albert Zondag en Willy Teben voor 50 jaar en Bas Knippenborg voor 40 jaar lidmaatschap. Voor hun 25 jaar lidmaatschap werden Ivo klein Holkenborg, Koen Marneth en Kay Boschker gehuldigd. De jubilarissen werden verrast op een toepasselijk praatje van de voorzitter en daarna  onderscheiden met de Longa-speld of oorkonde.

  Postuum werd de afgelopen jaar overleden Hemmie Dekkers tot erelid benoemd. Een mooi eerbetoon aan iemand die zoveel voor de club betekend heeft. Tot slot werd Vincent Weeber in het zonnetje gezet. Hij is afgelopen jaar al benoemd tot erelid, maar kreeg via de KNVB nog een prachtige gouden speld. Meer dan verdiend voor al zijn inspanningen voor de club.

  Voorzitter Eekelder wenste aan het slot van het officiële gedeelte allen een voorspoedig, gelukkig, sportief maar bovenal gezond en respectvol 2018 toe en gaf het woord aan de activiteitencommissie voor de verdere invulling van de middag. Met een optreden van de White en Orange band en het flitsspel werden daarna nog vele gezellige uurtjes doorgebracht.