• Longa ’30 vindt het belangrijk dat zij als vereniging toeziet op naleving van de wettelijke verplichtingen rondom alcohol en drugs en dat zij een veilige omgeving kan bieden voor ieder lid en/of vrijwilliger die bij onze vereniging betrokken is. In het verleden is er vanuit Longa ’30 een Alcohol en Drugs Protocol opgesteld. Dit protocol is te vinden op onze website onder club/juridische documenten. Graag willen wij ons Alcohol en Drugs Protocol nog een keer onder de aandacht brengen en in het bijzonder bij onze jeugdspelers en personen die bij deze jeugdspelers betrokken zijn.

  Voor wat betreft alcoholgebruik is het beleid dat er op de club geen alcohol wordt verkocht aan personen onder de 18 jaar en ook niet aan meerderjarige personen als vooraf duidelijk is dat zij alcohol zullen verstrekken aan minderjarige teamgenoten of bekenden.

  Ten aanzien van drugs geldt dat er nog steeds signalen zijn dat vooral onder jeugdleden drugsbezit en drugsgebruik veelvuldig voorkomt. Mogelijk wordt er zelfs op de vereniging gedeald. Hier maken wij ons ernstige zorgen over. Het onder invloed zijn van stimulerende middelen kan naast problematische verslaving en gezondheidsschade ook schade opleveren voor de vereniging. Niet alleen krijgt een vereniging waar verboden middelen worden gebruikt een slechte naam en reputatie, het gebruik ervan kan ook criminelen aantrekken. Vooral het gebruik van verboden (hard)drugs, zoals cocaïne en 3-MMC, maar ook aanverwante producten, heeft momenteel onze hoogste prioriteit. Wij roepen met name ouders en trainers/leiders op om de ogen niet te sluiten voor deze problematiek en daar waar overtreding van ons protocol wordt gesignaleerd dit ook te melden bij het bestuur of - anoniem en vertrouwelijk - bij de vertrouwenspersonen die we binnen onze vereniging kennen. Denk dus niet zo maar ‘onze zoon of dochter of onze speler dealt of gebruikt niet …’ en wees alert.

  Ten aanzien van soft- en harddrugs geldt binnen Longa ’30 een zgn. ‘zero tolerance beleid’. Drugs dealen, drugsgebruik en drugsbezit wordt op de club niet getolereerd. Dit geldt niet alleen binnen het terrein van het sportpark maar ook daarbuiten als er in naam van en onder de verantwoordelijkheid van Longa ’30 wordt opgetreden of gehandeld. Denk bijvoorbeeld aan het spelen of het geven van support bij uitwedstrijden.

  Bij overtreding van de gestelde regels zal het bestuur van Longa ’30 gepaste actie ondernemen. In eerste instantie zal het betreffende lid worden uitgenodigd voor een gesprek en in geval van een minderjarig lid zullen ook de ouders worden geïnformeerd en uitgenodigd. Daarna zal het bestuur een beslissing nemen over eventuele doorverwijzing naar hulpverlening en/of het opleggen van sancties conform het Tuchtreglement van Longa ’30. In geval van handel in drugs zal ook aangifte gedaan worden bij de politie.

  Naast regelgeving en handhaving zien wij ook het belang van informatie en educatie. Voorkomen is namelijk beter dan genezen. In juni 2023 zullen er vanuit de gemeente Oost Gelre nog weer een aantal informatiebijeenkomsten worden gehouden over het onderwerp drugsgebruik. Hier zullen wij jullie binnen de club nog over informeren.

  Voor nu spreken wij de hoop en ook het vertrouwen uit dat wij onze vereniging samen schoon en veilig kunnen houden.

  Bestuur Longa ’30