• Op beide kunstgrasvelden mag getraind worden (A en E) en op het D veld, maar dan buiten de 16 meter en de grote doelen NIET gebruiken.