• Ons bereikte het droeve bericht dat Theo Elschot afgelopen zondag op 84-jarige leeftijd is overleden. Theo was een fervent supporter van Longa’30 en bezocht tot voor enkele jaren terug samen met zijn buren Jan en Marietje Boschker vele thuis- en uitwedstrijden van het eerste. Tot vorig jaar ondersteunde hij de vereniging ook als trouwe donateur. Wij zijn Theo zeer erkentelijk voor het enthousiasme en de steun voor onze vereniging en wensen zijn gezin veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

    Theo bedankt en rust in vrede!