• Drie studenten van de Economische Hogeschool Tilburg gaan - met instemming van het bestuur - op korte termijn een marktonderzoek binnen Longa '30 doen.

    Het onderzoek bevat een aantal individuele gesprekken met bestuursleden en een ledentevredenheidsenquête. 75  leden van Longa '30 zullen gevraagd worden hieraan deel te nemen. We kunnen het waarderen dat hiervoor zoveel mogelijk gehoor aan wordt gegeven.