• Longa ’30 zal haar sportpark vanaf volgend jaar volledig rookvrij maken. Daarmee sluiten we ons aan bij het landelijke KNVB-beleid, dat ernaar streeft om op 1 januari 2025 een landelijk rookverbod op sportparken te realiseren.

    Wij denken ondertussen na over waar er dan eventueel buiten de poorten van De Treffer op een centrale en geschikte plek gerookt kan worden, zodat overlast bij de entree wordt voorkomen en de rokende leden en bezoekers toch hun ding kunnen doen. Mochten er hiervoor suggesties zijn, dan horen wij dat uiteraard graag!

    Bestuur Longa ’30