• Beste leden, kaderleden en ouders,

  Vanmiddag ontvingen wij het bericht dat een jeugdspeler verschijnselen heeft die mogelijk duiden op een Coronabesmetting en dat deze jeugdspeler getest gaat worden. Naast contact met de betreffende speler is er ook contact geweest met de ouders. Dit alles om ons zo goed mogelijk te laten informeren met betrekking tot de te ondernemen stappen. Een analyse van de hele situatie (waar is deze jeugdspeler geweest en met wie heeft deze jeugdspeler allemaal contact gehad) wijst uit dat deze jeugdspeler het afgelopen weekend met meerdere jongeren in contact is geweest en onder hen er ook enkelen zijn die een Coronatest ondergaan. Aangezien wij als bestuur onze verantwoordelijkheid moeten nemen en hierbij geen enkel risico willen lopen voor de gezondheid van onze leden, kaderleden en supporters, hebben wij ook contact gehad met de arts van deze jeugdspeler.

  Samen met de arts zijn wij tot de volgende besluiten gekomen:

  • Tot en met woensdagavond gaat het sportpark volledig op slot. Er vinden dan geen trainingen en/of wedstrijden plaats;
  • Wij verzoeken alle leden vandaag (dinsdag) en morgen (woensdag) hun gezondheid nauwlettend in de gaten te houden en contact op te nemen met de huisarts indien zij enige vorm van klachten ervaren. Hierbij ook het verzoek om de betreffende coördinator hiervan op de hoogte te brengen;
  • Zonder tegenbericht is het sportpark vanaf donderdagochtend weer geopend.

  Ervan uitgaande dat het sportpark donderdagochtend weer open gaat, geldt het volgende:

  • Tot en met a.s. vrijdag blijft de kantine binnen gesloten. Uitgifte van eten en drinken vindt plaats via het (inmiddels bekende) buitenterras;
  • Tot en met a.s. vrijdag blijven de kleedkamers gesloten. Eenieder wordt gevraagd thuis om te kleden en te douchen.

  We komen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vrijdagavond, met nadere informatie. En tot die tijd: Blijf gezond!

  Met vriendelijke groet,
  Bestuur SV Longa ’30