• Dit jaar doet Longa '30 mee aan het ontwikkelingsprogramma meiden- en vrouwenvoetbal van de KNVB. Centrale thema’s zijn de positionering van het vrouwenvoetbal binnen onze vereniging, een organisatie die ook is afgestemd op vrouwenvoetbal en de kwaliteit van het meiden- en vrouwenvoetbal.

    Vorig seizoen zijn we door de KNVB benaderd deel te nemen aan het ontwikkelingsprogramma. Wij hebben ons hiervoor aangemeld waarna een intakegesprek volgde waarin we meer informatie over het programma hebben gekregen en onze ambitie hebben toegelicht. Hierna volgde een analysegesprek om de huidige situatie van de vereniging in beeld te brengen. Daarna hebben we rapportage ontvangen met een goed beeld van de thema’s waarop onze vereniging zich kan ontwikkelen. Daar gaan we nu mee aan de slag, onder begeleiding van onder andere procesbegeleiders, KNVB-medewerkers voetbalontwikkeling en overige experts.

    Vanuit de vereniging is Fons Stortelder tijdelijk programmaleider. Wil jij ook meedenken of een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Fons. Want de sleutel voor succes is natuurlijk de betrokkenheid en het commitment van alle betrokkenen binnen de vereniging! In totaal doen in heel Nederland ongeveer 30 verenigingen mee aan het ontwikkelingsprogramma.