• Vanaf 26 september 2022, na de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV), is de structuur van de organisatie bij Longa '30 gewijzigd. Inmiddels staat de meest┬árecente versie van de nieuwe organisatiestructuur met invulling van namen van vrijwilligers online.

    Functieboek
    Dit gaat gepaard met een functieboek waarin alle vrijwilligersfuncties zijn uitgeschreven. Dit heeft meerdere doelen. Enerzijds biedt dit een houvast voor iedere vrijwilliger met betrekking wat er van hem/haar wordt verwacht. Anderzijds biedt dit een mogelijkheid voor eenieder om eens te kijken of er een functie bij zit voor iemand die als vrijwilliger wat voor Longa '30 wil gaan doen.

    Vragen/opmerkingen
    Het functieboek is door veel personen op zijn/haar functie gecontroleerd, maar dat geldt nog niet voor iedereen. Heb je nog vragen over jouw functie of ben je van mening dat er wijzigingen moeten plaatsvinden? Dan kun je contact opnemen met bestuurslid Roy Baks. Hij is bereikbaar via roybaks@kpnmail.nl en/of 06-81849100.