• Beste Longa-mensen,

  Zoals gepresenteerd tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering wordt er al geruime tijd gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur. De reden hiertoe is dat veel vrijwilligers bij het bestuur hebben aangegeven noodgedwongen te moeten stoppen als vrijwilliger omdat de takenlijst en/of de benodigde tijd om deze uit te voeren, te groot werd. Dit geldt ook voor verschillende bestuursleden. Het zou voor onze mooie club doodzonde zijn om afscheid te moeten nemen van vrijwilligers die ontzettend veel waardevol werk verzetten en er dan om die reden mee moeten stoppen. Hier moest een oplossing voor komen.

  Met deze nieuwe organisatiestructuur hebben we de uit te voeren taken per functie redelijk weten te beperken cq. goed te weten verdelen. De meest opvallende wijziging is de toevoeging van de 3 managers (Technisch Manager, Organisatie Manager en Manager Accommodatie). Deze managers zijn het aanspreekpunt voor alle vrijwilligers conform de organisatiestructuur. De vrijwilligers welke direct onder het Hoofdbestuur vallen, hebben per commissie weer een lijntje richting het verantwoordelijke Lid van het Hoofdbestuur. Zo moet het voor iedereen helder zijn bij wie hij/zij terecht kan. Op deze wijze krijgt het Hoofdbestuur ook haar handen vrij voor meer bestuurlijke taken en kunnen zij onderwerpen oppakken welke afgelopen jaren onderbelicht zijn gebleven.

  Bij vrijwel alle functies zijn de namen van de vrijwilligers reeds ingevuld. Ook zie je een paar functies waar nog geen naam bij staat. Dit betreffen de functies die nog vacant zijn en waar we dus nog een vrijwilliger voor zoeken. Samengevat betreffen dit de volgende functies:

  • Coördinator Communicatie, PR & ICT
  • Website Beheerder(s)
  • Social Media Beheerder(s)
  • ICT Beheerder
  • 2x lid Technische Commissie
  • Coördinator Senioren 3 t/m xx
  • Aanspreekpunt activiteitencommissie O14 t/m O17

  Er wordt op dit moment nog gewerkt aan een Functieboek. Hierin staat per functie de plaats in de organisatie beschreven, evenals de taken en verantwoordelijkheden. Zo weet straks iedere vrijwilliger wat wel/niet tot zijn/haar taken behoort. Dit maakt het hopelijk voor eventuele toekomstige vrijwilligers ook eenvoudiger om in te stappen en een bijdrage te leveren aan onze mooie club.

  Mocht je op dit moment al interesse hebben in één van de bovenstaande beschikbare functies of een functie ambiëren welke er niet bij staat, neem dan gerust contact op met de betreffende Coördinator of Roy Baks. Zij kunnen je meer vertellen over de betreffende functie en de mogelijkheden binnen Longa ’30.

  Bestuur Longa ’30