• Nieuwe leden aanmelden

  Aanmelden:
  Nieuwe jeugdleden (vanaf 5 jaar) kunnen zich via onderstaande button aanmelden. Bij opmerking kunt u aangeven hoe de betaling afgeschreven moet worden. De mogelijkheden zijn: Per kwartaal, halfjaar of jaar. Dit gaat altijd via automatische incasso.

  Door het invullen van dit formulier gaat u ermee akkoord dat de contributie en andere kosten automatisch worden geïncasseerd.

  Heeft u zorgen over de betaling van de contributie of voetbalkleding? Kijk snel op https://knvb.devoorzieningenwijzer.nl/

  Afmelden:
  Afmelden leden voor 1 juli a.s. ledenadministratie@longa30.nl