• Nieuwe leden aanmelden

    Aanmelden:
    Nieuwe jeugdleden (vanaf 5 jaar) kunnen zich via onderstaande button aanmelden. Bij opmerking kunt u aangeven hoe de betaling afgeschreven moet worden. De mogelijkheden zijn: Per kwartaal, halfjaar of jaar. Dit gaat altijd via automatische incasso.

    Inschrijvingskosten voor nieuwe leden zijn € 6,00. Deze worden automatisch bij de eerste incasso afgeschreven. Door het invullen van dit formulier gaat u ermee akkoord dat de contributie en andere kosten (zoals boetes) automatisch worden geïncasseerd.

    Afmelden:
    Afmelden leden voor 1 juli a.s. ledenadministratie@longa30.nl