• Eerder dit seizoen heeft het bestuur van Longa ’30 aangegeven het belangrijk te vinden dat de vereniging toeziet op naleving van de wettelijke verplichtingen rondom alcohol en drugs.

  Alcohol
  Over alcoholgebruik (leeftijdsgrens en voorschriften gebruik buiten de kantine) zijn afspraken gemaakt met de kantinebeheerder. Als bestuur kunnen wij echter niet verwachten dat hij steeds als politieagent zal optreden. Wij doen daarom een beroep op ieders verantwoordelijkheid. Geef het goede voorbeeld en spreek elkaar vooral aan op handhaving van de regels die we binnen de vereniging met elkaar afspreken.

  Drugs
  Dit geldt ook voor drugsgebruik. Hiervoor wordt een ‘zero tolerance’-beleid gevoerd. Drugsgebruik binnen de poorten van ons sportpark wordt absoluut niet geaccepteerd, noch door jeugd- noch door seniorenleden. Bij overtreding zal dit leiden tot passende sancties. Spreek elkaar ook hier op aan en maak vooral melding van dealers en/of gebruikers met naam en toenaam, desnoods anoniem, bij Laurens Elferink, onze coördinator veiligheid en welzijn, bij de vertrouwenspersonen of bij het bestuur. Aanleiding voor deze hernieuwde oproep is dat er afgelopen week drugs zijn aangetroffen na afloop van een trainingsavond van enkele seniorenteams in de kantine. We blijven het scherp in de gaten houden!

  Voor nu spreken wij opnieuw het vertrouwen uit dat wij onze vereniging gezond, schoon en veilig kunnen houden. We zullen het samen moeten doen.

  Bestuur Longa ’30