• Longa ’30 zet een volgende stap in de richting van een rookvrij sportpark. Hierbij houden we alvast rekening met de eis in het Preventieakkoord dat in 2025 alle sportparken rookvrij moeten zijn.

    In de kantine en op de tribune is het roken al lange tijd verboden, maar dit wordt uitgebreid. Zo is het vanaf nu bij de entree van het sportpark en voor en bij de ingang van de kantine niet meer toegestaan om te roken. Ook niet onder de ‘overkapping’. Vanaf de toegangspoort wordt er – middels getrokken lijnen – gewezen op plekken waar wel of niet gerookt mag worden.

    Het bestuur wil met deze nieuwe maatregelen niet ‘rokertje pesten’. Integendeel zelfs. Op de aangegeven plekken is het nog steeds mogelijk om een sigaret op te steken. Als sportvereniging willen we echter wél een gezonde levensstijl stimuleren voor leden, toeschouwers en bezoekers. Zonder hinder van rook en rookafval. We willen hierbij het goede voorbeeld geven voor onder meer onze jeugdleden.

    We hopen op ieders medewerking naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen. Durf elkaar hier ook op aan te spreken. Alvast bedankt!