• Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat Lid van Verdienste Joop Paul op 92-jarige leeftijd is overleden. Hij heeft ontzettend veel voor Longa '30 betekend en de vereniging verliest in hem een echte clubman.

  Joop heeft zich op vele manieren verdienstelijk gemaakt voor de club. In zijn actieve voetbalcarrière schopte hij het tot het vierde elftal. Vanaf 1971 zette hij zich in als terreinmanager. En dat betekende velden uitzetten, lijnen trekken, netten en vlaggen ophangen en afhalen, de tribune schoonmaken en vele andere hand- en spandiensten. Vrijwilligerswerk dat hij ruim veertig jaar volhield. Voor dit alles werd hij in 2000 tot Lid van Verdienste benoemd.

  Afgelopen jaar was Joop maar liefst 75 jaar lid van Longa '30. Hij werd hiervoor terecht in het zonnetje gezet tijdens de laatste nieuwjaarsreceptie in januari. Helaas kon hij zelf niet meer aanwezig zijn vanwege gezondheidsredenen, maar gelukkig namen zijn zonen Jos, Robert en Benno de honneurs waar en namen zij een mooi ingelijst shirt in ontvangst. Dit shirt werd uiteraard aan Joop overhandigd en hing dan ook vol trots in zijn kamer.

  Joop, bedankt voor wat je allemaal voor onze club hebt gedaan en betekend! Je zult erg gemist worden.

  Wij wensen de kinderen, verdere familie en vrienden veel sterkte toe met dit enorme verlies.

  Bestuur en leden Longa '30

  Jubilarissen gehuldigd tijdens gezellige nieuwjaarsreceptie 2

  Joop Paul met het Longa-shirt dat hij ontving bij zijn 75-jarige lidmaatschap.

  Jubilarissen gehuldigd tijdens gezellige nieuwjaarsreceptie 1

  Alle jubilarissen tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari.