• Vanaf 1 juli mogen de sportkantines weer open. Ook bij Longa '30 opent men die dag vanaf 19.00 uur weer de deuren van de kantine. Vanaf dan gelden aangepaste openingstijden. Ook de kleedkamers kunnen weer gebruikt worden na de trainingen. Uiteraard heeft de club de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen.

  RIVM-richtlijnen
  Er geldt nog wel steeds dat iedereen de RIVM-richtlijnen dient na te leven. We doen aan al onze leden ook het dringende verzoek deze regels na te leven. Help de vereniging door je hieraan te houden. Bij controle van de gemeente loopt de vereniging het risico een boete te krijgen wanneer de regels niet worden nageleefd.

  Regelgeving
  Hieronder de RIVM-regels waar iedereen zich aan dient te houden:

  1. De 1,5 meter afstand dient door iedereen ten allen tijde te worden nageleefd.
  2. Alle aanwezigen dienen de aanwijzingen van het barpersoneel en het bestuur op te volgen.
  3. Bij binnenkomst en na toiletbezoek is handen wassen verplicht.
  4. Bij verkoudheid, griepklachten of koorts wordt de toegang geweigerd.
  5. Spreek elkaar aan op naleving van de regels.
  6. Gasten moeten op een vaste zitplaats plaats nemen. Wisselen van zitplaats en staan is niet toegestaan.
  7. Gasten dienen de looprichtingen die met pijlen zijn aangegeven te volgen.
  8. Bij het bestellen aan de bar dient de 1,5 meter te worden gewaarborgd door achter de markeringen te blijven staan.
  9. De openingstijden van de kantine in de maanden juli en augustus zijn dagelijks van 19.00 tot 23.00 uur.

  We hopen op jullie begrip en zien jullie graag weer in De Treffer!