• Tijdens de gezellige nieuwjaarsreceptie van Longa ’30 op zondag 14 januari werden weer een flink aantal jubilarissen van de club gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap. Speciale aandacht was er voor Joop Paul die maar liefst 75 jaar lid is van de vereniging.

  Maar er werd eerst door voorzitter Leo Groeneveld teruggeblikt op het vorige jaar. Stilgestaan werd bij het overlijden van Agnes Kruip, Humphrey Singh en Bennie Bluiminck. Op sportief vlak werden de knappe vijfde plek in de vierde divisie van de hoofdmacht en de diverse kampioenschappen bij de senioren en de jeugd ter sprake gebracht. Ook de vele vrijwilligers en de aanjagers achter de vernieuwde kantine werden bedankt. Verder sprak de voorzitter de hoop uit dat we als Longa ’30 blijven bouwen aan een vereniging waar sportiviteit en gezelligheid, ambitie en plezier, gastvrijheid en noaberschap een vanzelfsprekendheid zijn.

  Joop Paul
  Vervolgens zette vrijwilligerscoördinator Theo Hulshof jubilaris Joop Paul in het zonnetje voor zijn 75-jarige lidmaatschap bij Longa ‘30. Deze 92-jarige clubman kon helaas niet aanwezig zijn vanwege gezondheidsredenen, maar gelukkig namen zijn zonen Jos, Robert en Benno de honneurs waar en namen zij een mooi ingelijst shirt in ontvangst. Joop heeft zich op vele manieren verdienstelijk gemaakt voor de club. In zijn actieve voetbalcarrière schopte het tot het vierde elftal. Vanaf 1971 zette hij zich in als terreinmanager. En dat betekende velden uitzetten, lijnen trekken, netten en vlaggen ophangen en afhalen, de tribune schoonmaken en vele andere hand- en spandiensten. Vrijwilligerswerk dat hij ruim veertig jaar volhield. Voor dit alles werd hij in 2000 tot lid van verdienste benoemd.

  Jubilarissen
  De club stond verder stil bij alle andere jubilarissen. Jurgen Mölders (40 jaar), Sander Wieggers (40 jaar), Alexander Wolterink (25 jaar), Teun Eekelder (25 jaar), Ruud Elferink (25 jaar), Kevin Kruip (25 jaar), Roel Holweg (25 jaar), Stan Lefering (25 jaar), Josh Dusseldorp (25 jaar), Theo Lurvink (25 jaar), Niels Schigt (25 jaar) en Leon Beuting (25 jaar) werden in het zonnetje gezet.

  Na het officiële gedeelte was het nog lang gezellig in de kantine met onder meer een optreden van een cabaretier en het bekende lichtflitsspel.