• Op vrijdag 24 juni willen we alle jubilarissen van de afgelopen twee jaren huldigen. Dit vindt plaats in De Treffer vanaf 19.30 uur. De jubilarissen hebben allen een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

    In ons midden hebben we één speciale jubilaris en wel dhr. Henk Elshof, die vele jaren de penningen van Longa ’30 heeft beheerd. Nog niet zo lang geleden was hij jarig en kon toen 90 kaarsen uitblazen. Net na de Tweede Wereldoorlog is Henk lid geworden van Longa ’30 en als we doortellen betekent dit 75 jaren lid van Longa ’30! Hulde! Chapeau!

    PS Alle belangstellende leden zijn op deze speciale avond vanzelfsprekend van harte welkom!

    Met vriendelijke jubilarisgroeten van bestuur Longa ’30