• Beste leden,

  Zoals bekend mag Longa ’30 geen bijeenkomsten met aanwezigen organiseren in De Treffer. Dat geldt ook voor de nog te houden Algemene Ledenvergadering (ALV) over het seizoen 2019-2020.

  Een digitale ALV behoort wel tot de mogelijkheden. Longa '30 ziet echter veel praktische problemen om deze digitale variant te organiseren. Niet alleen voor de club zelf, maar zeker ook veel Longa-leden zullen naar de mening van het bestuur problemen ervaren om op een goede wijze deel te kunnen nemen aan een digitale ALV.

  Het Longa-bestuur stelt dan ook voor om de ALV over 2019-2020 uit te stellen tot oktober 2021. In de dan te houden ALV zal het bestuur verslag doen over zowel 2019-2020 al 2020-2021. Mede omdat ook dit seizoen al voor een groot deel verstreken is. Nadrukkelijk wil het bestuur aangeven dat bezwaren hiertegen kenbaar gemaakt kunnen worden.

  Het bestuur zal op korte termijn een nieuwsitem op deze website plaatsen waarin alle commissievoorzitters van de club een korte samenvatting geven van de gebeurtenissen van de afgelopen tijd en over de actuele stand van zaken binnen de verschillende commissies.

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur Longa '30