• De context van en vraag naar sport verandert. Dit heeft invloed op de toekomst van Longa '30. Om met ons sportpark een sleutelrol te blijven vervullen in de lokale (sport)infrastructuur, wordt Sportpark De Treffer met subsidiegelden verbreed. Niet alleen organisatorisch, maar zeker ook fysiek. Het sportpark gaat meer onderdeel uitmaken van het dagelijkse maatschappelijke leven. Dit noemen we een vitaal en toekomstbestendig sportpark.

    Vitaal Sportpark
    Om de rol van Vitaal Sportpark te gaan vervullen, is Longa`30 in gesprek met diverse partijen, waaronder de Gemeente Oost Gelre, Achterhoek in Beweging, Graafschap College, Hamalandhal en vele andere sportverenigingen. De eerste stappen zijn gezet en worden binnenkort al zichtbaar met de komst van een aantal beachvolleybalvelden en een bewegingstuin. Deze toevoeging kan dan worden gebruikt door ook andere verenigingen zoals Longa`59 en Handbalvereniging Erix.

    Hybride leren
    Ook zijn er gesprekken met de Hamalandhal om samen op te trekken en het hybride leren te implementeren. Dit betekent dat leerlingen van het Graafschap College, afdeling Sport & Bewegen, een dag (of soms meer) in de week les krijgen op locatie. Vervolgens kunnen ze de opgedane stof direct uitvoeren in de praktijk. Dit kan zowel in De Treffer en in de Hamalandhal. Voor Longa`30 zal dit inhouden dat onze jeugd van 8-12 jaar op een middag voetbaltraining krijgt van leerlingen van het Graafschap College. Natuurlijk onder leiding van een enthousiaste, gediplomeerde voetbaltrainer.