• Door de overmatige regenval zijn nagenoeg alle velden ondergelopen. Vanavond kan er dus niet getraind worden op de natuurgrasvelden. De situatie voor de kunstgrasvelden wordt nog bekeken.

    Nadere berichten volgen