• Vincent Weeber is zondag 7 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie in het zonnetje gezet bij Longa '30. KNVB-ambassadeur en Longa '30-man Henk Plass kwam hem onderscheiden met de gouden KNVB-waarderingsspeld.

    Vincent heeft zich jarenlang onbezoldigd ingezet voor de plaatselijke trots. Zo was hij elftalbegeleider, (club)scheidsrechter, alsmede bestuurslid op diverse niveaus binnen de club. Al met al heeft hij 37 jaar een bestuursfunctie vervuld. Voor al deze verdiensten werd hij in november al benoemd tot erelid van de club.