• Het contributietarief bij Longa '30 blijft komend seizoen op hetzelfde niveau als deze jaargang. De gebruikelijke indexering blijft achterwege. Dat heeft het hoofdbestuur besloten.

    Gezien de huidige coronasituatie, en het weinig kunnen beoefenen van het voetbalspelletje, is het bestuur van mening dat een contributieverhoging niet passend is. De club kijkt nog naar mogelijkheden om de leden op een andere manier verder tegemoet te komen. Hierover zullen later nog mededelingen worden gedaan.