• Ook dit jaar is de eikenprocessierups weer gesignaleerd op het sportpark van Longa '30. Het in aanraking komen met de haartjes van deze rups kan tot vervelende klachten leiden.

    Contact met de eikenbomen moet in deze periode dan ook zoveel mogelijk worden vermeden. Blijf dus weg onder de bomen. Ook zijn de B, C en D velden uit voorzorg gesloten. De gemeente zal de eikenprocessierupsen zo snel mogelijk bestrijden.