• Wat begon als een spontaan idee tijdens de laatste ledenvergadering is tijdens de nieuwjaarsreceptie door enkele enthousiastelingen opgepakt en heeft vorm gekregen in de Reservebank . De Reservebank  staat langs de lijn bij Longa’30, hoeft niet in de basis te staan, maar wil graag bij deze geweldige club horen en rugdekking geven. De Reservebank  is een club van en voor vrienden van Longa’30 met als doel een reservepotje te genereren om bijvoorbeeld die broodnodige nieuwe doeltjes te kunnen kopen. Hiervoor doneert iedere reserve per jaar honderd euro en krijgt daarvoor naast natuurlijk waardering, een seizoenskaart en het clubblad, ook een uitnodiging voor de nu al legendarische oergezellige "natt’n aovond".

  Mogelijke reserves zijn bijvoorbeeld leden, oud-leden, vrijwilligers, ouders van jeugdspelers, supporters en inwoners van Lichtenvoorde en (verre) omstreken. Eigenlijk iedereen die Longa’30 een warm hart toedraagt en dat met een jaarlijkse donatie wil onderstrepen. De Reservebank kent geen bankgeheim en de namen van reserves worden dan ook gewoon op de website vermeld.

  Aanmeldingsformulieren en het reglement zijn te vinden in "de Treffer", op de website www.longa30.nl  of direct bij de leiding, John Domhof, Frans Ebbers, Edwin ten Have, Eric Hummelink, Edwin Wissink en Vincent Weeber.De leiding van de Reservebank heeft goede hoop, dat voor het begin van het nieuwe seizoen een flink aantal reserves kan worden ingeschreven en dat de Reservebank  al snel te klein en bovenal super gezellig wordt. Vinden we het niet allemaal geweldig om op de bank te genieten van een mooie pot voetbal en als het dan toch een keer een beetje tegen zit te kunnen zeggen:".., maar we hebben een hele goede Reservebank !"

  Reglement

  Definities en afkortingen:

  RB = ReservebankDagelijks bestuur = Leiding van de ReservebankBestuursleden = LeidersLid van de Reservebank = Reserve

  Bestuursvorm:

  De RB is een vriendenclub. Een club van vrienden van s.v. Longa’30. De RB is geen aparte bestuursvorm, maar opereert als een werkgroep met een apart bankrekening ten name van de RB, maar rechtmatige eigenaar is s.v.Longa’30.De leiding van de RB beheert de bankrekening van de RB.De penningmeester van s.v.Longa’30 controleert deze.Een leider hoeft geen lid van s.v. Longa’30 te zijn.

  Taakverdeling leiding:

  Voorzitter: John DomhofPenningmeester / Ledenadministratie: Edwin ten HaveActiviteiten & PR: Frans EbbersLeiders: Eric Hummelink & Vincent Weeber

  Doelstelling:

  Financiële middelen genereren ten bate van s.v. Longa’30. De middelen kunnen door s.v. Longa‘30 verenigingsbreed worden aangewend.

  Doelgroep:

  Ieder privé persoon, die s.v. Longa’30 een warm hart toedraagt en dit ook middels een onvoorwaardelijke jaarlijkse bijdrage van EUR 100,- wil onderstrepen. Gedacht wordt hierbij aan leden, oud-leden, bestuursleden, vrijwilligers, ouders van jeugdspelers, supporters en/of de inwoner van Lichtenvoorde en verre omstreken.

  Over het lidmaatschap RB:

  • Na goedkeuring door de RB leiding wordt eenmaal per jaar een bedrag van maximaal 70% van de inkomsten van de RB overgedragen aan de penningmeester van Longa’30. Dit bedrag wordt genoemd en toegelicht tijdens de jaarlijkse ALV van Longa’30
  • Een boek- en lidmaatschapsjaar loopt van 1 Juli tot 30 juni. Het eerste seizoen is 2012-2013.
  • Eerste betaling bij aanmelding.
  • Het lidmaatschap is niet overdraagbaar. Als man en vrouw lid willen worden zijn dat twee lidmaatschappen met een eigen lidmaatschap op andere naam van bijv. vrouw, schoonzoon etc.

  Aan het lidmaatschap van de RB zijn volgende plichten verbonden:

  • Donatie van EUR 100,- /jaar

  Aan het persoonlijk lidmaatschap van de RB zijn volgende rechten verbonden:

  • Vrije toegang middels seizoenskaart bij thuiswedstrijden in competitieverband van s.v.Longa’30
  • Uitnodiging voor minimaal één gezellige activiteit per jaar
  • Geen medezeggenschap en/of stemrecht bij s.v. Longa’30 besluitvorming
  • Vermelding op lijst van reserves, welk o.a. op de website op de accommodatie wordt gepubliceerd en gepresenteerd