• De Reservebank van Longa '30

  De Reservebank-leden staan langs de lijn bij Longa ’30, hoeven niet in de basis te staan, maar willen graag bij deze geweldige club horen en waar nodig rugdekking geven. Een club van en voor vrienden van Longa ’30 met als doel om verenigingsbreed te ondersteunen. 

  Sinds onze start in 2012 hebben we onder andere een nieuwe geluidsinstallatie geplaatst, alle velden van nieuwe dug-outs voorzien en dit jaar meebetaald aan de aanschaf van 800 nieuwe trainingspakken. Hiervoor doneert iedere reserve per jaar 100 euro. 70 euro gaat naar Longa '30 en 30 euro reserveren we voor activiteiten. 

  Naast waardering, een seizoenskaart en het clubblad, drinken we er elk jaar een op tijdens onze inmiddels legendarische oergezellige "natt’n aovond". Een avond met voldoende hapjes, drankjes en leuke activiteiten als rode draad. Daarnaast kijken we, als de financien het toelaten, per jaar naar een gepast cadeau om het geheel nog meer kleur te geven. We zijn heel trots dat we een zeer enthousiaste, warme club met 227 leden hebben staan. Leden die zelf zorgen voor nieuwe leden; dat geeft aan dat de beleving goed is. 

  De Reservebank kent geen bankgeheim en de namen van reserves worden dan ook gewoon op de website vermeld. 

  Aanmeldingsformulieren en het reglement zijn te vinden in "de Treffer", op de website www.longa30.nl  of direct bij de leiding, Neander Nijenhuis, Frans Ebbers, Edwin ten Have, Eric Hummelink, Edwin Wissink, Jan Hummelink en Vincent Weeber.

  Reglement

  Definities en afkortingen:

  RB = ReservebankDagelijks bestuur = Leiding van de ReservebankBestuursleden = LeidersLid van de Reservebank = Reserve

  Bestuursvorm:

  De RB is een vriendenclub. Een club van vrienden van Longa ’30. De RB is geen aparte bestuursvorm, maar opereert als een werkgroep met een aparte bankrekening ten name van de RB, maar rechtmatige eigenaar is Longa ’30.De leiding van de RB beheert de bankrekening van de RB. De penningmeester van Longa ’30 controleert deze. Een leider hoeft geen lid van Longa ’30 te zijn.

  Taakverdeling leiding:

  Voorzitter: Neander Nijenhuis 
  Penningmeester / Ledenadministratie: Edwin ten Have
  Activiteiten & PR: Frans Ebbers
  Leiders: Eric Hummelink & Vincent Weeber

  Doelstelling:

  Financiële middelen genereren ten bate van Longa ’30. De middelen kunnen door Longa‘30 verenigingsbreed worden aangewend.

  Doelgroep:

  Ieder privé persoon, die Longa’30 een warm hart toedraagt en dit ook middels een onvoorwaardelijke jaarlijkse bijdrage van € 100,- wil onderstrepen. Gedacht wordt hierbij aan leden, oud-leden, bestuursleden, vrijwilligers, ouders van jeugdspelers, supporters en/of de inwoner van Lichtenvoorde en verre omstreken.

  Over het lidmaatschap RB:

  • Na goedkeuring door de RB leiding wordt eenmaal per jaar een bedrag van maximaal 70% van de inkomsten van de RB overgedragen aan de penningmeester van Longa’30. Dit bedrag wordt genoemd en toegelicht tijdens de jaarlijkse ALV van Longa ’30
  • Een boek- en lidmaatschapsjaar loopt van 1 Juli tot 30 juni. Het eerste seizoen is 2012-2013.
  • Eerste betaling bij aanmelding.
  • Het lidmaatschap is niet overdraagbaar. Als man en vrouw lid willen worden zijn dat twee lidmaatschappen met een eigen lidmaatschap op andere naam van bijvoorbeeld vrouw, schoonzoon etc.

  Aan het lidmaatschap van de RB zijn volgende plichten verbonden:

  • Donatie van € 100,- /jaar

  Aan het persoonlijk lidmaatschap van de RB zijn volgende rechten verbonden:

  • Vrije toegang middels seizoenskaart bij thuiswedstrijden in competitieverband van Longa ’30
  • Uitnodiging voor minimaal één gezellige activiteit per jaar
  • Geen medezeggenschap en/of stemrecht bij Longa ’30 besluitvorming
  • Vermelding op lijst van reserves, welk onder andere op de website op de accommodatie wordt gepubliceerd en gepresenteerd