• De Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 9 oktober 2023 is goed bezocht. Bijna veertig leden wisten de weg naar de kantine van de club te vinden en praatten mee over belangrijke zaken binnen de club.

    De conceptnotulen zijn inmiddels beschikbaar en via onderstaande link te bekijken. Deze notulen moeten bij de volgende ALV, in 2024, nog wel goedgekeurd worden door de leden van Longa '30.

    Bekijk hier de conceptnotulen van de ALV.