• Lichtenvoorde, 19 februari 2021

  Geachte leden, donateurs, sponsoren en vrienden van Longa ’30,

  De huidige coronacrisis heeft veel impact op het voetbal. Zo ook bij Longa ’30. Ook voor het bestuur zijn veel zaken nog onzeker. Via deze weg willen we jullie graag informeren over de laatste stand van zaken.

  Contributie
  Helaas kunnen we al tijden niet helemaal doen waarvoor jullie lid van Longa ’30 zijn: volledig trainen, wedstrijden spelen en elkaar ontmoeten in De Treffer. Met name voor de seniorenteams is dit momenteel het geval.

  We krijgen inmiddels veel vragen en ook opmerkingen over de contributie inning van de vereniging bij de leden en donateurs. Dit begrijpen we als bestuur volledig. De huidige situatie is voor iedereen uniek en niemand weet hoelang dit gaat duren. Ook voor het bestuur is het daarom lastig om duidelijk te communiceren over hoe en wat. Wij erkennen als bestuur dat dit beter had gekund.

  Wat we wel weten: een lange periode zonder inkomsten overleven, is ook voor een club als Longa ’30 een hele uitdaging. De lasten (onder andere de KNVB-kosten (deze definitieve afdracht is nu nog niet bekend), personeelskosten, accommodatiekosten, kledingkosten en teamkosten) blijven doorlopen en daar hebben we juist in deze tijden de contributie van onze leden en donateurs hard bij nodig.

  We kunnen als club terugvallen op diverse regelingen, maar hebben – nogmaals – ook jullie steun nodig. We hopen dan ook op jullie begrip en steun bij het vragen van de contributie. Alle jeugd- en seniorenteams proberen we op een passende wijze tegemoet te komen. Wij als bestuur kijken nog naar een passende vorm hierin. Dit wordt later bekendgemaakt als alles meer inzichtelijk is.

  KNVB
  Op voetbalgebied volgen we de richtlijnen van de KNVB. Voor de B-categorie (elftallen onder de standaardteams) houdt dit in dat de competitie beëindigd is, maar dat er nog wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een Regio Cup. Voor de A-categorie ziet de voetbalbond mogelijkheden voor het uitspelen van de competitie. Dit wordt later bepaald.

  Vitaal Sportpark
  De voorbereidingen van het Vitaal Sportpark op sportpark De Treffer zijn inmiddels in volle gang. Dit jaar worden de eerste stappen gezet bij de inrichting van de diverse bewegingsmogelijkheden voor jong en oud. Toekomstbestendig en ook gericht op andere doelgroepen binnen de gemeente (bijvoorbeeld scholen. KBO en andere clubs).

  Overig
  Inzake de algemene ledenvergadering (ALV) komen we snel met een update. Tevens komen we op een later tijdstip terug op de jubilarissen die normaliter tijdens de nieuwjaarsreceptie gehuldigd zouden worden.

  We hopen jullie voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen en/of opmerkingen is het bestuur bereikbaar.

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur S.V. Longa ‘30