• Bijgaand de agenda en de stukken van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Longa '30 op maandag 5 november om 20.00 uur in De Treffer. Er worden belangrijke zaken besproken en we hopen dan ook op een grote opkomst!

  Agenda ALV 2018

  Op de agenda van de ALV staan onder andere:

  • Vaststelling notulen ALV 6 november 2017
  • Verslagen bestuurscommissies
  • Financieel verslag seizoen 2017-2018
  • Verkiezing leden van de kascommissie
  • Vaststelling begroting 2018-2019 en conceptbegroting 2019-2020
  • Vaststelling contributies 2019-2020
  • Voorstel tot wijziging van de statuten
  • Voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement
  • Verkiezing bestuursleden

  Meer informatie

  Belangrijke stukken: