• Bijgaand de agenda en de stukken van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Longa '30 op maandag 11 november om 20.00 uur in De Treffer. Er worden belangrijke zaken besproken en we hopen dan ook op een grote opkomst!

  Agenda ALV 2019

  Op de agenda van de ALV staan onder andere:

  • Vaststelling notulen ALV 3 december 2018
  • Verslagen bestuurscommissies
  • Financieel verslag seizoen 2018-2019
  • Vaststelling begroting 2019-2020 en conceptbegroting 2020-2021
  • Vaststelling contributies 2019-2020
  • Concept beleidsplan Longa '30
  • Voorstel invoering tuchtreglement
  • Verkiezing bestuursleden

  Meer informatie

  Belangrijke stukken: