• Longa ‘30 heeft een mooi bedrag opgehaald via Hart voor de Achterhoek. We konden dinsdag een cheque van bijna € 1200,00 in ontvangst nemen.

    Aan allen die op ons gestemd hebben: enorm bedankt! Uiteraard bedanken wij ook de Rabobank Noord en Oost Achterhoek voor deze financiële bijdrage.