Definities en afkortingen:

RB = Reservebank

Dagelijks bestuur = Leiding van de Reservebank

Bestuursleden = Leiders

Lid van de Reservebank = Reserve

Bestuursvorm:

De RB is een vriendenclub. Een club van vrienden van s.v. Longa’30. De RB is geen aparte bestuursvorm, maar opereert als een werkgroep met een apart bankrekening ten name van de RB, maar rechtmatige eigenaar is s.v.Longa’30.

De leiding van de RB beheert de bankrekening van de RB.

De penningmeester van s.v.Longa’30 controleert deze.
Een leider hoeft geen lid van s.v. Longa’30 te zijn.

Taakverdeling leiding:

Voorzitter: John Domhof

Penningmeester / Ledenadministratie: Edwin ten Have

Activiteiten & PR: Frans Ebbers

Leiders: Eric Hummelink & Vincent Weeber

Doelstelling:

Financiële middelen genereren ten bate van s.v. Longa’30. De middelen kunnen door s.v. Longa‘30 verenigingsbreed worden aangewend.

Doelgroep:

Ieder privé persoon, die s.v. Longa’30 een warm hart toedraagt en dit ook middels een onvoorwaardelijke jaarlijkse bijdrage van EUR 100,- wil onderstrepen. Gedacht wordt hierbij aan leden, oud-leden, bestuursleden, vrijwilligers, ouders van jeugdspelers, supporters en/of de inwoner van Lichtenvoorde en verre omstreken.

Over het lidmaatschap RB:

  • Na goedkeuring door de RB leiding wordt eenmaal per jaar een bedrag van maximaal 70% van de inkomsten van de RB overgedragen aan de penningmeester van Longa’30. Dit bedrag wordt genoemd en toegelicht tijdens de jaarlijkse ALV van Longa’30
  • Een boek- en lidmaatschapsjaar loopt van 1 Juli tot 30 juni. Het eerste seizoen is 2012-2013.
  • Eerste betaling bij aanmelding.
  • Het lidmaatschap is niet overdraagbaar. Als man en vrouw lid willen worden zijn dat twee lidmaatschappen met een eigen lidmaatschap op andere naam van bijv. vrouw, schoonzoon etc.

Aan het lidmaatschap van de RB zijn volgende plichten verbonden:

  • Donatie van EUR 100,- /jaar

Aan het persoonlijk lidmaatschap van de RB zijn volgende rechten verbonden:

  • Vrije toegang middels seizoenskaart bij thuiswedstrijden in competitieverband van s.v.Longa’30
  • Uitnodiging voor minimaal één gezellige activiteit per jaar
  • Geen medezeggenschap en/of stemrecht bij s.v. Longa’30 besluitvorming
  • Vermelding op lijst van reserves, welk o.a. op de website op de accommodatie wordt gepubliceerd en gepresenteerd

Interesse? Aanmelden kan hier

 
 
 
website longa'30 2012