2013 SABheader 2

 

Reglement gebruik accommodatie

 

Algemeen

Het is niet toegestaan om zonder ontheffing of toestemming van de Stichting Accommodatie Beheer Longa’30 (S.A.B.) van de accommodatie gebruik te maken.

De huurder huurt de velden, kleedkamers en tribune van de S.A.B. Om deze in goede conditie en goede staat te houden hebben wij het volgende reglement voor het gebruik opgesteld.

Velden

1. De velden zijn bedoeld voor het gebruik als trainings- of wedstrijdveld door leden van sv Longa’30 onder begeleiding van hun teamleider(s) en/of trainer gedurende de vastgestelde tijden voor trainingen en wedstrijden.

2. Het betreden en gebruik maken van de velden door personen die geen lid zijn van sv Longa’30 (met uitzondering van andere huurders en de tegenstanders tijdens wedstrijden) is niet toegestaan.

3. Het betreden en gebruik maken van de velden buiten de vastgestelde trainings- of wedstrijdtijden is verboden

4. Het betreden en gebruik maken van de velden met andere doeleinden dan trainingen of het spelen van wedstrijden is verboden

5. Van de verboden in artikel 2, 3 en 4 kan ontheffing worden verkregen op aanvraag bij het bestuur van de SAB. Deze aanvraag dient 2 weken voor het gebruik ingediend te worden; het bestuur zal binnen een week na de aanvraag een besluit nemen over het al dan niet goedkeuren van de aanvraag.

6. De trainer en leider(s) van de teams zien er op toe, dat er tijdens het gebruik van de velden geen schade ontstaat aan de velden, belijning, doelen, vlaggen en omheining. Indien er schade is ontstaan dient men dit gelijk te melden bij de beheerder van de accommodatie of een van de bestuursleden.

Kleedkamers

7. De kleedkamers zijn bedoeld voor het gebruik tijdens trainingen of wedstrijden door leden van sv Longa’30 en hun tegenstanders, onder begeleiding van hun teamleider(s) en/of trainer gedurende de vastgestelde tijden voor trainingen en wedstrijden.

8. Het betreden en gebruik maken van de kleedkamers door personen die geen lid zijn van sv Longa’30 (met uitzondering van de tegenstanders tijdens wedstrijden) is verboden

9. Het betreden en gebruik maken van de kleedkamers buiten de vastgestelde trainings- of wedstrijdtijden is verboden

10. Het betreden en gebruik maken van de kleedkamers met andere doeleinden dan omkleden en douchen voor trainingen of het spelen van wedstrijden is niet toegestaan.

11. Van de verboden in artikel 7, 8 en 9 kan ontheffing worden verkregen op aanvraag bij het bestuur van de SAB. Deze aanvraag dient 2 weken voor het gebruik ingediend te worden; het bestuur zal binnen een week na de aanvraag een besluit nemen over het al dan niet goedkeuren van de aanvraag.

12. De trainer en leider(s) van de teams dienen er persoonlijk op toe te zien, dat er tijdens het gebruik van de kleedkamer geen schade ontstaat en dat de eigen kleedkamer (en bij wedstrijden de kleedkamer van de tegenstander) na gebruik bezemschoon wordt achtergelaten. Indien er schade is ontstaan dient men dit gelijk te melden bij de beheerder van de accommodatie of een van de bestuursleden.

Tribune

13. De tribune is bedoeld voor het gebruik door toeschouwers gedurende trainingen of wedstrijden van teams van Longa’30 gedurende de vastgestelde tijden voor trainingen en wedstrijden. Deze toeschouwers zijn er zelf voor verantwoordelijk, dat er door het gebruik geen schade aan de tribune ontstaat.

14. Het betreden en gebruik maken van de tribune buiten de vastgestelde trainings- of wedstrijdtijden is verboden

Sancties

15. Huurders en/of leden van sv Longa’30 die zich niet houden aan bovenstaande bepalingen zullen ten eerste een waarschuwing ontvangen vanuit de S.A.B.

16. Indien leden van sv Longa’30 zich meermaals niet houden aan bovenstaande verboden zullen zij voor de duur van vier weken worden geschorst. Andere partijen zullen de accommodatie niet meer kunnen huren.

17. Indien leden van sv Longa’30 zich structureel niet houden aan bovenstaande verboden zullen zij als lid worden geroyeerd

18. Niet-leden van sv Longa’30 die zich niet houden aan bovenstaande verboden zullen per direct van onze accommodatie verwijderd worden

19. Indien er ernstige schade (zulks ter beoordeling van het bestuur) aan velden, kleedkamers, tribune en toebehoren wordt aangericht, zal het bestuur deze verhalen op de dader(s) en aangifte doen van vernieling bij de politie.

 

 
 
 
website longa'30 2012