Het Algemeen Bestuur, onder aanvoering van het dagelijks bestuur, geeft namens de leden leiding aan de vereniging. Longa 30 is een behoorlijk grote vereniging en daarom is besloten om bepaalde taakgebieden te verdelen over een aantal commissies. Daaruit is bijvoorbeeld de Jeugdcommissie voortgekomen, om de belangen van de jeugd efficiënter te kunnen behartigen. Daarnaast is er natuurlijk een Seniorencommissie, een Voetbal Technische Commissie, een Sponsorcommissie en een Communicatiecommissie. De voorzitters van de commissie hebben zitting in het Algemeen Bestuur, dat elke eerste dinsdag van de maand vergadert. Wil je een bepaald onderwerp in het bestuur besproken hebben, meld dit dan bij de voorzitter van de commissie waar het onderwerp thuishoort.

Functie: Voorzitter Marel E website
Naam: Marcel Eekelder
Telefoon: 06-48270424
Email: voorzitter@longa30.nl
Functie: Secretaris Fons S website
Naam: Fons Stortelder
Telefoon: 06-23210144
Email: secretaris@longa30.nl
Functie: Penningmeester
Naam: Erwin Holweg
Telefoon: 06-24259666
Email: penningmeester@longa30.nl
Functie: Sponsoring Eric H website
Naam: Eric Hummelink
Telefoon: 0544-377352
Email: eric_hummelink@hetnet.nl
Functie: Voorzitter jeugd Paul B website
Naam: Paul Bonnes
Telefoon: 06-13511216
Email: jeugdvoorzitter@longa30.nl
Functie: Accommodatie Marcel M wesbite
Naam: Marcel Mellink
Telefoon: 0544-842652 of 06-53964023
Email: marcel@bvhdisplay.nl
Functie: Voorzitter VTC (voetbal technische commissie)
Naam: Vacature
Telefoon:
Email:
Functie: Voorzitter Senioren Vincent website
Naam: Vincent Weeber
Telefoon: 0544-373801
Email: v.weeber@hetnet.nl
Functie: Voorzitter Commissie Communicatie en PR Johan H website
Naam: Johan Heutinck
Telefoon: 0544-377727
Email: johanheutinck@gmail.com
Mobiel: 06-53834446
Functie: Voorzitter Beleid en Organisatie Martin website
Naam: Martin Marneth
Telefoon: 06-12973005
Email: martin_marneth@hotmail.com

 
 
 
website longa'30 2012