De Jeugdcommissie regelt binnen Longa nagenoeg alles dat met de jeugd te maken heeft. Zij stelt in detail het beleid voor de jeugd vast voor het lopende speelseizoen, in nauw overleg met de elftalleiders en de trainers. Voor een aantal leeftijdsgroepen binnen de jeugd zijn coördinatoren aangesteld. Als je vragen hebt over zaken die met de jeugd te maken hebben, dan kun je je in eerste instantie wenden tot één van deze leden van de Jeugdcommissie.
Functie: Voorzitter paul-bonnes-website
Naam: Paul Bonnes
Telefoon: 06-13511216
Email:

Overig:
Functie: Secretaris Antoinette Hommes website
Naam: Antoinette Hommes
Telefoon: 06-16642326
Email:

Overig:
Functie: Wedstrijdsecretaris junioren Andre v Bronkhorst website
Naam: Andre van Bronhorst
Telefoon: 06-38646521
Email: andrevanbronkhorst@hotmail.com

Overig:
Functie: Wedstrijdsecretaris pupillen
Naam: Ad Duyn
Telefoon: 0544-374008/06-23459317
Email: ad.duyn.1@kpnmail.nl

Overig:
Functie: Coördinator O19/O17 junioren Antoinette Hommes website
Naam: Antoinette Hommes
Telefoon: 06-16642326
Email:

Overig:
Functie: Coördinator O15 Junioren Lonneke Gosselink website
Naam: Lonneke Gosselink
Telefoon: 06-46047933
Email: Lonneke.gosselink@gmail.com
Overig:
Functie: Coördinator O13 pupillen  Olga Doppen website
Naam: Olga Doppen
Telefoon: 06-41776600
Email:

Overig:
Functie: Coördinator Dames/Meisjes Onno Wessels website
Naam: Onno Wessels
Telefoon: 06-31931213
Email: meidenvoetbal@longa30.nl

Overig:
Functie: Coördinator O11 pupillen Olga Doppen website
Naam: Olga Doppen
Telefoon:  06-41776600
Email:
Overig:
Functie: Coördinator O9/Obbink/Westerlaan Jaqueline Piels website
Naam: Jacqueline Piels
Telefoon: 06-
Email: jpjm.piels@schaersvoorde.nl
Overig:
Functie: Coördinator O9/Obbink/Westerlaan
Naam: Melissa Brinke
Telefoon: 06-20005188
Email: m.brinke8@upcmail.nl
Overig:
Functie: Coördinator G Teams
Naam: Rein Dijkstra
Telefoon:
Email: reindijkstra@lijbrandt.nl

Overig:

 
 
 
website longa'30 2012