De commissie Beleid en Organisatie heeft als taakveld het adviseren omtrent ontwikkelen, invoeren en evalueren van beleid in de ruimste zin van het woord binnen de vereniging. De commissie zoekt structurele oplossingen voor problemen op het gebied van selectie, doorstroming, trainingsmogelijkheden enzovoort van met name jeugdleden, die bij een grote vereniging als Longa’30 ontstaan.

 

Functie: Voorzitter Martin
Naam: Martin Marneth
Telefoon: 06-12973005
Email: martin_marneth@hotmail.com
Functie: Commissielid Anouk ter Bille-web
Naam: Anouk ter Bille
Telefoon:
Email:

 
 
 
website longa'30 2012