Gebruikersinstructie accommodatie Longa’30

Longa ’30 heeft een prachtige accommodatie. Samen zorgen we er voor dat het ook zo blijft, daarvoor zijn we samen verantwoordelijk. Hieronder kun je lezen wat jij daaraan kunt doen. Samen verantwoordelijk betekent dat jij handelt volgens de afspraken, een voorbeeld bent voor anderen en ook die ander aanspreekt op zijn of haar gedrag.

Trainingshulpmiddelen en gebruik velden:

• De veldverlichting wordt alleen door de trainer in/uitgeschakeld via het display in het ballenhok. Laat de lampen niet onnodig lang branden.
• Defecten aan verlichting/materiaal meld je bij Marcel Mellink.
• Gebruik de velden alleen volgens het aangepaste schema.
• Intrappen vóór een wedstrijd altijd op het F-veld. Leiders attenderen de tegenstanders hierop (m.u.v. het kunstgrasveld).
Na een training of wedstrijd de doelen weer buiten het veld plaatsen.
De trainingsmiddelen altijd op de aangewezen plek in het ballenhok plaatsen.
Gebruikte ballen onder toezicht van de trainer/leider schoonmaken in de rvs-bak en daarna in de toegewezen rekken leggen.
• Lekke of kapotte ballen vóór in de hokken leggen en niet er bovenop!
• Bij betreden van het kunstgrasveld elke keer de voetbalschoenen borstelen met behulp van de borstels langs het kunstgrasveld.
• Het is verboden op de kunstgrasvelden te roken. Gooi afval in de afvalbakken.
• Tijdens een wedstrijd mogen geen anderen dan spelers, trainers en leiders zich binnen de afrastering bevinden.
• Ballen op het dak melden aan beheerder. Niet op het dak komen!

Kleedlokalen:

• Gebruik de kleedkamers volgens het trainingsschema.
Roken en alcohol in de kleedaccommodatie is verboden.
• Klop elke keer dat je de kleedruimte inloopt je voetbalschoenen af aan de achter het gebouw staande paaltjes of borstels.
• Laat na een training of wedstrijd het kleedlokaal schoon achter. Jij komt ook graag in een schone kleedruimte.
• De leider/trainer controleert altijd de kleedkamer, ook die van de tegenstander. Schade meld je bij de wedstrijdsecretaris (eventueel bij de tegenstander).
• Leiders/trainers houden toezicht bij het omkleden/douchen.
• Sluit kleedkamers en lockers af (dit geldt vanaf de C-jeugd).
• De leider van het Longa-team zorgt voor uitgifte en ontvangst van de sleutel voor de kleedkamer van de tegenstander. De wedstrijdsecretaris geeft de sleutel uit.
• Longa ’30 is niet aansprakelijk voor schade aan, of vermissing van eigendommen.
• Losse ballen horen niet in de kleedkamer. Stop ze in een net of houd ze onder beheer van de leider/trainer. Vertel dit ook de leiding van de tegenstander.
• De leiders en trainers zijn verantwoordelijk voor het schoonmaken en droogtrekken van de kleedkamers. De daarvoor benodigde hulpmiddelen staan bij de ontvangstruimte en deze dienen hier ook terug bezorgd te worden.

En verder: intimidatie, schelden of pesten wordt absoluut niet getolereerd. Geef het goede voorbeelden en spreek elkaar aan. Als leden, trainers en leiders zijn we samen verantwoordelijk voor onze mooie accommodatie en daardoor kunnen we blijven genieten van onze favoriete sport!

 

 

 
 
 
website longa'30 2012