Aanmelden:

Nieuwe jeugdledenkunnen zich aan het begin van elk seizoen opgeven op de van tevoren in de Elna aangekon­digde datum. Ook tussendoor kan iemand zich aanmelden als jeugdlid bij Ad Duyn  tel. 0544-374008.

De datum waarop men de leeftijd voor een bepaalde groep moet hebben bereikt, is vastgesteld op 1 januari.

NB: De aangemelde Jeugd O9 dienen minimaal 6 jaar te zijn geworden:
Vòòr 1 oktober om in aanmerking te komen voor deelname aan de najaarscompetitie.
Vòòr 1 januari om in aanmerking te komen voor deelname aan de voorjaarscompetitie.

Inschrijvingskosten voor nieuwe leden zijn € 6,00 en vanaf O11 moet men ook € 3,00 voor een spelerspas betalen en een recente pasfoto inleveren.

Na inlevering van het inschrijfformulier bij de Jeugd, krijgt U bericht van de coördinator van de betreffende groep, in welk team uw zoon of dochter wordt ingedeeld.

Jeugd O19 en O17                                           : Vacature

Jeugd O15                                                        : Lonneke Gosselink           06-46047933

Jeugd  O13                                                       : Desiree Thien                    06-20747796

Jeugd  O11                                                        : Olga Doppen                     06-41776600

Jeugd  O9                                                         : Jacqueline Piels 06-        Mariska ten Brinke 06-

Obbink Cup + Westerlaan Cup                    :                                              06-

G Jeugd                                                             : Gerrit Brokke                    06-47792925

Meisjes                                                              : Onno Wessels                    06-

Alleen indien er plaats is en er voldoende leiders en een trainer beschikbaar zijn en een team compleet is met 8 tot 9 spelertjes, kan er met een nieuw team gestart worden.

Nieuwe seniorenleden kunnen zich aanmelden bij Vincent Weeber tel: 06-41777944.

Hierbij het inschrijfformulier: Inschrijfformulier longa  dat men in moet leveren bij Ad Duyn en/of Vincent Weeber.

Afmelden:

Jeugdleden
Het afmelden als lid kan alleen vòòr het eind van het seizoen (1 juni) gebeuren bij Ad Duyn en moet dan schrifte­lijk worden ingediend.
Afmelding bij een jeugdleider kan dus niet. Leiders dienen jeugdleden door te verwijzen naar Ad Duyn.­ p.a. Goudenregenstraat 29, 7131 ZV, Lichtenvoorde of mail naar ad.duyn.1@kpnmail.nl

Seniorenleden
Deze moeten zich afmelden bij Vincent Weeber, Heckinkstr. 67, 7131 WX, Lichtenvoorde of mail naar v.weeber@hetnet.nl

 

 
 
 
website longa'30 2012